เอชพี ตั้งเป้าใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน 100 เปอร์เซ็นต์

Posted on Apr 11th, 2016 by admin, Views : 612 views

 ริชาร์ด เบย์ลีย์ ประธาน ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น เอชพี อิงค์.JPG

เอชพี อิงค์ [HP] ส่งเสริมพันธกิจด้านความยั่งยืนที่มีมายาวนาน ด้วยการตกลงการใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนร้อยเปอร์เซ็นต์ในการปฏิบัติงานทั่วโลก ด้วยเป้าหมายนี้ เอชพีได้เข้าร่วม RE100 ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกนำโดยกลุ่มธุรกิจชั้นนำที่มุ่งมั่นจะใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์​ในการดำเนินธุรกิจ โดย RE100 เกิดจากความร่วมมือของ The Climate Group ร่วมกับ CDP และได้ทำงานร่วมกับบริษัทต่างๆ เช่น เอชพี เพื่อช่วยให้ธุรกิจเหล่านั้นเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน และเร่งให้ตลาดพลังงานโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้คาร์บอนต่ำ วางแผนเพิ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนในการปฏิบัติงานทั่วโลกให้ได้ถึง 40 เปอร์เซ็น ในปี 2563 เป้าหมายใหม่นี้ตอกย้ำความทุ่มเทของเอชพีเพื่อผสานความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์หลักของธุรกิจ โดยเอชพี จะใช้กลยุทธ์ 3 ขั้นต่อไปนี้ เพื่อก้าวไปสู่จุดหมายประกอบไปด้วย

  • ลดการบริโภคพลังงานด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน / การใช้งานอาคาร และการดำเนินงานโครงการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน ณ แหล่งกำเนิด (on-site)
  • สร้างพลังงานหมุนเวียนภายนอกสถานที่ (off-site) เพื่อสร้างสมดุลให้กับการปล่อยพลังงานสีน้ำตาล รวมถึงการใช้เครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (RECs) และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPAs)

Tags: , ,

Most Read

News
Reviews
VDO Reviews
Articles

Market Price : อัพเดตราคามือถือ

View All

Tag Cloud